Fyde OS

无描述
  • 树莓派3 安装Fyde OS

    树莓派3 安装Fyde OS

    FydeOS(原名 Flint OS,于 2018 年 6 月正式更名)基于驱动 Chrome OS 及谷歌浏览器的开源项目二次开发,融合自主专利技术,继承 Chrome OS 所有特性,…